Na Velikonoce jsme byli pozváni na Valašsko do podhorské vísky Bratřejov, na jejich Velikonoční veselici.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE BRATŘEJOV
Sbor byl založen v roce 1907.

V současné době má sbor 49 členů, z toho 13 děvčat. Velitelem hasičů je od r. 1998 Vítězslav Polčák, starostou Vladimír Hromada, jednatelem František Coural.
Bratřejov spadá do 12.okrsku, ve kterém je 9 sborů.